fbpx
Boka tid

Tandläkarskräck

Ungefär varannan person i Sverige tycker att det kan vara obehagligt att gå till tandläkaren. Det ska dock inte förknippas med tandläkarskräck då det endast är cirka 5% som har en svår fobi av att gå till tandläkaren.

Tandläkarskräck är även kallat för tandvårdsrädsla eftersom att det vanligtvis inte är själva tandläkaren som patienterna är rädda för utan situationen, tandläkarinstrumenten samt rädsla för smärta vid behandlingen. 

Att kalla patientens tandvårdsrädsla för ”tandvårdsfobi” kan vara missvisande, cirka 5% av befolkningen har tandvårdsfobi. Det kan förvärra situationen för patienten, det finns en risk att hela problemet läggs på patienten och att man underskattar tandvårdens bemötande. 

 

Tandvårdsrädsla behöver nödvändigtvis inte vara sjukligt eller onormalt. Det är många som tycker att det är obehagligt att gå till tandläkaren. Rädslan kan förknippas med tidigare negativa upplevelser av tandvård. Den äldre generationen som har upplevt hur tandvården var förut kan ha kvar negativa minnen. Tandläkarskräck kan givetvis även bero på traumatiska upplevelser i nutidens tandvård.

 

Våra tandläkare i härnösand kan behandla din tandläkarskräck på olika sätt. En av de vanligaste metoderna är att använda samtalsterapi. För att nå en framgångsrik behandling mot tandläkarskräck så ska man bemöta patienten empatiskt och patienten ska själv få bestämma hur vården ska utföras.

 

 

Minska din tandläkarskräck

 

– Berätta för tandläkaren att du har tandvårdsrädsla.

– Tandvårdspersonalen är vana med att hjälpa patienter som är rädda och oroliga.

– Om du vill ha lugnande medel innan behandlingen så kan du fråga om det.

– Om du exempelvis ska laga en tand och tycker att borrljudet är obehagligt, så kan du lyssna på musik under behandlingen.

– Ta med dig en person som kan stötta dig under behandlingen.

Tandvårdsrädsla hos barn

Vart tionde barn är rädd för att gå till tandläkaren, vanligtvis är det yngre barn. Ofta beror det på att det exempelvis har gjort ont vid ett tidigare tandläkarbesök. Det kan även vara någon i barnets närhet som har gett en negativ bild av tandvården. Om en närstående till barnet är rädd för tandvård så är chansen stor att barnet också känner rädsla.

 

I första hand så ska du som vuxen berätta för barnets tandvårdsteam att hen är rädd. Om barnets rädsla inte försvinner så kan den ordinarie tandläkaren ge en remiss till specialisttandvården där de är specialiserade på barn och unga med tandvårdsrädsla.

Om barnet är rädd så spänner hen sig och det leder ofta till att behandlingen gör ondare än om barnet skulle vara avslappnat. Därför är det bra om barnet lär sig någon avslappningsteknik, det är vanligt med andningsövningar.

logo