fbpx
Boka tid

Statligt Tandvårdsstöd

Tandkliniken i norr är direktkopplad till försäkringskassan vilket betyder att du kan använda ditt tandvårdsbidrag och högkostnadsskyd hos oss.

Det Statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag inom tandvården som innehåller tre olika delar: Högkostnadsskydd, Särskilt tandvårdsbidrag (STB) och det Allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Tandvårdsstödet gäller för alla vuxna som är försäkrade hos försäkringskassan från året de fyller 24 år. Om du är bosatt i ett annat land och är osäker på om du har rätt till bidragen eller har andra frågor kan du kontakta försäkringskassan där de hjälper dig med en bedömning av din situation. 

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget förnyas den 7 Juli varje år och du får bidraget från det år du fyller 24. Bidraget varierar beroende på din ålder. Du kan spara ditt bidrag upp till två år och använda de båda summorna samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Hur mycket är bidraget för just dig?

24 – 29 år

Är du 24 – 29 år får du 600 kr per år i bidrag

30 – 64 år

Är du 30 – 64 år får du 300 kr per år i bidrag

65+

Är du 65 + får du 600 kr per år i bidrag

För vilka behandlingar gäller bidraget?

ATB (Allmänna tandvårsbidraget) kan användas vid undersökningar och av förebyggande tandvård.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient står för en del av kostnaden av behandlingen och att staten står för en viss del.

Vad kan jag använda högkostnadsskyddet till?

I högkostnadsskyddet ingår de flesta behandlingar men inte estetisk tandvård såsom blekning och fasader mm.

Hur beräknas högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet varierar beroende på hur mycket behandlingen kostar och aktiveras när priset för behandlingen överstiger 3000 kr.

En mer omfattande behandling med ett högre pris medför en högre ”rabatt” för dig som patient. Inom tandvården råder fri prissättning vilket kan innebära att klinikens pris överstiger referenspriset som är satt av staten, du som patient får då betala mellanskillnaden mellan klinikens pris och referenspriset.

* För priser som överstiger 3000 kr men understiger 15.000 kr får du ersättning för 50%

* För priser som överstiger 15.000 får du ersättning för 85% av referenspriset.

Hur länge gäller högkostnadsskyddet?

Från det datum åtgärden påbörjas räknas högkostnadsskyddet inom en 12 månaders period, därefter påbörjas en ny period.

SKRIV IN DIG HOS OSS IDAG

Passa på att bli kund hos oss. Vi har än så länge gott om tider och du kan fritt välja när du vill ha ditt första besök hos oss.

Skriv in dig här

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskild tandvård är till för tandvård i förebyggande syfte och undersökningar av tänderna. Detta finns till för dig som på grund av exempelvis en funktionsnedsättning, muntorrhet pga. tex medicinering eller sjukdom står inför en ökad risk för nedsatt tandhälsa.Till skillnad från det allmänna tandvårdsstödet kan du inte spara denna summan som ligger på 600 kr per halvår.

Hur vet jag om jag har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

I de flesta fall krävs det ett läkarintyg på din sjukdom eller funktionsnedsättning, det är din läkare som ordnar med intyg som du sedan tar med dig till din tandläkare eller tandhygienist. Kontakta din vårdcentral.

Bidraget gäller hos alla tandkliniker som är anslutna till försäkringskassan.

Diagnoser som kan ligga till grund för ett särskilt tandvårdsbidrag

Anorexi – Crohns sjukdom – Cystik fibros – Diabetes – Dialysbehandling – Frätskador – Gastresofageal refluxsjukdom – Kronisk obstruktiv lungsjukdom – Nedsatt immunförsvar efter transplantation av organ – Nedsatt immunförsvar efter läkemedelsbehandling – Tarmsvikt – Sjögrens syndrom – Ulcerös kolit – Muntorrhet till följd av strålbehandling mot huvud eller hals – Sjögrens sjukdom – Nedsatt immunförsvar.

logo