fbpx
Boka tid

Information till dig som patient gällande Corona covid-19

Vi har öppet precis som vanligt. Om du känner dig frisk och inte har några symptom är du välkommen att besöka oss.

Är det säkert att besöka er?

Vi på Tandkliniken i Norr står för en trygg och säker tandvård och vi följer de nationella riktlinjerna kring smittskydd. Vi uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Vi har inte heller brist på hygienartiklar som handskar, munskydd, visir eller desinfektionsmedel.

Om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber vill vi att du ringer oss för att ändra din tid. Besök ej kliniken om du har någon av dessa symtom. Känner du dig helt frisk och inte uppvisar några symptom är du varmt välkommen att besöka oss.

 

Är du i riskgruppen eller äldre än 70 år

Om du är över 70 år eller tillhör någon av riskgrupperna är rekommendationen från folkhälsomyndigheten att begränsa nära kontakter med andra. Hör av dig till oss på 0611 – 160 00 om du vill boka om din tid.

 

Undvik att ta med sällskap när du besöker oss

Vi har stora ytor på kliniken, både i väntrum och korridorer, så våra patienter inte behöver vara nära andra personer. För att minska risken för smittspridning ytterligare är det bäst om du kan komma själv till oss. Undantaget är självklart för dig med funktionsnedsättning eller om du har behov av assistans, där en person kan följa med dig till oss. Den som följer med till kliniken får inte ha ha några symptom som feber och/eller luftvägsinfektion.

 

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi är uppdaterade och använder de basala hygeinrutinerna inom tandvård. Det innefattar att vid behandling använder vår personal engångshandskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd & visir.

• Samtliga av våra instrument vi använder avlägsnas från behandlingsrummet efter varje patients besök.

• Vi rengör och steriliserar utrustningen enligt de riktlinjer som råder.

• Ytorna i behandlingsrummet och behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel som innehåller tensid.

• De patienter som inte är 100 % friska uppmanas att komma till oss vid ett senare tillfälle.

• Samtliga av våra våra medarbetare är informerade och instruerade om den nuvarande situationen kring Covid-19.

• Vi genomför regelbunden desinfektion av öppna ytor som receptionsdiskar, dörrhandtag, vattenkranar och kortterminaler.

• Under denna period hälsar vi inte genom att ta i hand eller krama våra patienter.

• Tidningar och reklammaterial i väntrummet har tillfälligt tagits bort.

• Sittplatser i väntrummet har flyttas isär.

• Vi bjuder inte heller på kaffe eller dylikt i väntrummet under denna period.

Corona Corvid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

 

Symptom vid Covid-19

Insjuknar en person i covid-19 behöver inte samtliga symtom uppvisas. De flesta som insjuknar får lindriga besvär som går över av sig själva efter en tid. Tyvärr blir en del allvarligt sjuka med till exempel svårigheter att andas och lunginflammation.

Tiden från det att man smittats till dess man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

De symtom som rapporterats är:

  • Feber
  • Hosta
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Muskel- och ledvärk 
 
 

Du kan läsa mer om Corona och Covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

logo